Hälsokonsultation

Hälsokonsultation

Känner du att du är i behov av att få hjälp med återhämtning, smärta, stress eller lymfproblematik. Har du en önskan om att komma närmare dig själv och få en bättre bild om hur din kropp och själ bäst kan samspela? Kanske du har en längtan efter en plats inom dig som är trygg och klar?  Vill du utvecklas i din yoga och få klokare verktyg för återhämtning och vila?

Yogans verktyg är många och alla ämnar hjälpa oss att hitta en bättre balans i kroppen, sinnet och livet. En stor del av en klok hälsa handlar om att balansera gas- och bromssystemet i livet för att minska stress och spänning samt för att öka glädje, inspiration och kraft.

Vid en hälsokonsultation kartlägger vi tillsammans dina förmågor och utmaningar. Därefter ger jag rekommendationer och förslag på olika åtgärder, du får även ett program för att du ska kunna nå framgång i din hälsoutveckling, din återhämtning, yoga och livet.

 

Mina rekommendationer är att vi träffas minst 3 gånger för att du ska få ett hållbart resultat.