Kontakt

E-post: kajsa@rikhalsa.se
Telefon: 0703 786753

Måndagar : Olympen
Tisdagar : Endast Företag
Onsdagar:  Olympen
Torsdagar : Nuna
Fredagar : Olympen

Rikhälsa - Nuna

Rikhälsa Olympen