Företagsyoga

Företagsyoga

Bli en attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa välmående och effektiva arbetsgrupper!

För dig som är arbetsgivare innebär företagsyoga många fördelar. Ett av målen med att erbjuda medarbetare friskvård i form av yoga kan vara att öka friskdagarna på arbetsplatsen. Yogan bidrar till medarbetare som är fyllda med kraft och energi och har en tilltro till sig själva, vilket på ett naturligt sätt ger en bättre arbetsmiljö.

För den anställde innebär företagsyoga att stela muskler regelbundet stretchas/stärks och mjukas upp vilket ger en positiv effekt på mindre spänningar i axlar och nacke. Yoga motverkar stress samtidigt som den ger ett ökat välmående, förbättrar självkänslan och stärker medarbetarna, hela vägen inifrån och ut!