Yogaevents

– V4  Kursstart för Global Yoga Heal  Soft, Power&Flow & Yin

-3/12 majakajsayoga – Decemberyoga

Nyhet!! Global Yoga- In Depth
4 veckors fördjupning start vecka 16